16.-20. Mai 2024
Wunder-Festival

Kurs Cudów

Czym jest Kurs Cudów?

Na pierwszy rzut oka Kurs Cudów* jest grubą, niebieską książką. Historia jego powstania jest niezwykła. Zadziwiające jest również to, że oryginalna angielska wersja obejmująca setki stron, została napisana w formie, którą posługiwał się Szekspir.

Wielu czytelników Kursu twierdzi, że gdyby mieli wybrać jedną książkę ze wszystkich na świecie,to wybraliby właśnie Kurs. Na całym świecie jest już ponad 3 miliony ludzi, które miało kontakt z tym nauczaniem, od czasu spisania Kursu ponad 50 lat temu.

Ale wszystko to staje się mało ważne, gdy ktoś zda sobie sprawę, czym naprawdę jest ta nauka: samodzielne studiowanie, by przypomnieć sobie, kim naprawdę się jest. Jak to się dzieje? Poprzez usunięcie wszystkiego, co tę pamięć zaciemnia: wierzenia i wzorce myślowe oparte na winie, stare urazy, nienawiść, myśli i obrazy budzące lęk. Kurs nazywa to przebaczeniem.

Co cuda mają z tym wspólnego?

Nasz prawdziwy dom i nasza zjednoczona tożsamość w Bogu, Źródło, nie są w innym miejscu ani w innym czasie, ale są wszędzie i zawsze. Są tu i teraz.

„Dokądkolwiek idę, tam Bóg idzie ze mną.” Lekcja 41.

Czy jesteśmy tego świadomi? Większość czasu: nie. Ustanowiliśmy blokady w naszej świadomość jedności. Cuda znoszą te blokady i przypominają nam o naszej jedności w umyśle – i o tym, że wszystko jest nam dane. To jest doświadczenie, nowe postrzeganie.

„Cuda przywracają umysł do jego pełni. Przez pojednanie z powodu braku, ustanawiają doskonałą ochronę. Siła ducha nie pozostawia miejsca na wtargnięcia.” 34. Zasada Cudów

Ponieważ mamy Wolną Wolę, to od nas zależy, czy skupiamy się na cudach, czy na ich pozornej nieobecności i oddzieleniu od naszego Źródła.

Więc to jest Kurs o tym, w jaki sposób otwieramy oczy na prawdę i budzimy się ze snu. Kurs nazywa to „przebaczeniem”, inni nazywają to „bycie ożywionym”. Temu celowi poświęcone są te dni Zstąpienia Ducha Świętego.

Witamy na twoim festiwalu!

* Kurs Cudów został opublikowany przez Wydawnictwo Centrum. Festiwal Kursu Cudów organizowany jest niezależnie od posiadacza praw autorskich.

* Foto: wydawnictwocentrum.pl